Coöperant worden

Iedereen kan coöperant worden !

Een aandeel kost 250 €.
Momenteel mogen coöperant aandelen kopen tot ze er maximaal 4 bezitten (1.000 €).
Ook minderjarigen en rechtspersonen kunnen ingeschreven worden als coöperant.
Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
Een aandeel is vanaf het derde jaar terug verkoopbaar aan de coöperatie.
De ontvangst van je storting op onze rekening geldt als instapdatum.
Het bestuur streeft naar een dividend van 3 %, maar hoewel de coöperatie voorzichtig investeert, is noch een dividend, noch het geïnvesteerd kapitaal gegarandeerd.

Om bij de bouw of renovatie van een woning te voldoen aan de EPB verplichting, is het mogelijk om Denderstroom aandelen in te brengen als hernieuwbare energie participatie.

Elke coöperant heeft 1 stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen.
De Algemene Vergadering beslist over het uitkeren van een dividend.
Voor 800 euro per jaar dividenden per persoon kan de roerende voorheffing worden teruggevorderd via de belastingbrief.

Hoe word ik coöperant ?

– vul de nodige gegevens in via het formulier achter onderstaande knop
– je ontvangt een mailtje om het bedrag over te schrijven

.

Hoe koop ik als bestaande coöperant aandelen bij ?

– bepaal hoeveel aandelen je wil bijkopen. Je mag er na de aankoop maximum 4 per persoon hebben.
– stort 250 € per bijkomend aandeel naar Denderstroom op rekeningnummer BE90 5230 8080 6432 met als vermelding “bijkomende aandelen” en de voornaam en naam van de coöperant.