Financieel

Denderstroom werd opgericht aan het einde van 2016.

In 2017 was er een klein verlies omdat de vaste kosten hoger waren dan de winst uit de eerste projecten.

In 2018 werd er vlotter geïnvesteerd, steeg het ingelegde kapitaal boven de 350.000 € en werd een kleine winst geboekt. Er was nog geen dividend.

In 2019 werd in een tiental projecten bijkomend geïnvesteerd en werd er meer winst gemaakt. Er wordt voor het eerst een dividend uitbetaald van 1,2 %.

In 2020 realiseren we enkele grotere projecten in Brakel, Lebbeke, Erpe-Mere en Lede. We verdubbelen onze totale investeringen, hebben intussen 500.000 euro kapitaal opgehaald en we werven actief bijkomende coöperanten.
Zonder tegenslagen maken we dit boekjaar een mooie winst en komen we in de buurt van de doelstelling om 3 % dividend uit te betalen.

De komende jaren blijft onze coöperatie zonder tegenslagen winstgevend, ook indien we geen bijkomende projecten zouden kunnen realiseren.  De bestaande projecten leveren stabiele inkomsten op en onze kosten zijn laag omdat we kunnen rekenen op vrijwilligers. We hopen elk jaar 3 % dividend te kunnen uitbetalen, en tegelijk reserves op te kunnen bouwen.

Investeren in Denderstroom houdt steeds een risico in. Hoewel er voorzichtig wordt geïnvesteerd, kan geen positief resultaat gegarandeerd worden.