Over ons

Energiedemocratie en transitie

De Belgische energiemarkt wordt nog steeds gedomineerd door grote buitenlandse spelers die stroom produceren met vooral grote vervuilende centrales (oude kerncentrales of gascentrales).  En zelfs de grotere hernieuwbare energieparken zijn meestal in handen van diezelfde spelers. Terwijl de zon en de wind van iedereen is ! Anderzijds moeten we absoluut meer investeren in hernieuwbare energie als we de klimaatopwarming willen tegen gaan. Laat ons daarom zélf groene stroom produceren ! Laat ons als burgers zelf de energietransitie in eigen handen nemen. Dat kan door rechtstreekse participatie in zuivere burgercoöperaties zoals Denderstroom.

Burgercoöperatie

Denderstroom is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie: in eerste instantie in middelgrote zonnepanelen-installaties met als doel de geproduceerde energie te verkopen aan de gebruiker van het gebouw. We hopen in de toekomst ook in windenergie te kunnen investeren.

De coöperatie is eigendom van de burger-investeerders. Iedereen kan coöperant worden. Zo wordt u rechtstreeks mede-eigenaar van de projecten van Denderstroom. Ze delen in de winsten via een dividend (indicatief 3%). Elke aandeelhouder heeft (ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit) één stem in de Algemene Vergadering en democratische controle over de raad van bestuur.

Onze coöperanten

De grote meerderheid van onze coöperanten wonen in de Denderstreek. Van de 400 coöperanten wonen er 100 in Aalst, waar Denderstroom ontstond.

Voor de recente projecten in Lebbeke, Erpe-Mere en Lede slaagden we erin (bijna) het ganse investeringsbedrag op te halen bij lokale burgers. Ook voor toekomstige projecten is dat telkens de bedoeling.

Statuten

Klik hier om onze statuten te raadplegen.