Windprojecten

Denderstroom participeert in nieuwe of bestaande windprojecten, ter land of op zee.
Door lokale burgers maximaal te laten participeren in de projecten, verhogen we het draagvlak, en vloeit een deel van de winst terug naar de lokale burgers.

Vandaag bezit Denderstroom 1/8 van een operationele windturbine via EnDev-R.

De andere projecten zijn in ontwikkeling.