participatie als alternatief voor eigen hernieuwbare energie

Wie een woning bouwt of verbouwt moet voldoen aan de EPB reglementering, inclusief een minimum aandeel hernieuwbare energie.

Indien u er niet in slaagt om te voldoen aan het minimum aandeel hernieuwbare energie in de woning, kan u als alternatief participeren in hernieuwbare energie projecten.
Aandelen in Denderstroom komen hiervoor in aanmerking !
(ze helpen echter niet om het EPB te verlagen)

modaliteiten voor de participatie:

  • elk aandeel dat je koopt vertegenwoordigt een investering van 250 € en zal jaarlijks minstens 250 kWh groene stroom opleveren.
  • U betaalt aan Denderstroom 200 € administratieve kosten (+ BTW) om aan de EPB verplichtingen te voldoen. 
  • U geniet alle rechten als coöperant: stemrecht in onze Algemene Vergadering, en de jaarlijkse mogelijkheid tot dividend.
  • U dient volgens de regelgeving de aandelen 10 jaar te behouden.
  • onze GARANTIE : zowel uw investering als de administratiekosten worden terugbetaald indien onze attesten toch geweigerd zouden worden.

Om coöperant te worden mét EPB participatie certificaat voor ons volgende project, schrijf je in als coöperant, en vermeld in de opmerkingen “EPB participatie”. Je ontvangt van ons voor de administratiekosten een factuur.

Heb je nog vragen ? Contacteer ons !

Van de website energiesparen.be :

Sinds 2014 verplicht EPB om een minimum aandeel van de nodige energie in gebouwen te halen uit hernieuwbare bronnen.

Hoe groot het minimumaandeel moet zijn en welke kwaliteitseisen gelden, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag, de aard van de werken (nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie) en van de bestemming (woongebouw of niet-residentieel gebouw). Meer daarover vindt u in de eisentabellen per jaar.

Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 10%.