Statuten

de Coöperatie is momenteel nog in oprichting.

Vanaf het ogenblik dat de statuten werden neergelegd zullen wij die hier publiceren.