Terugvorderen Roerende Voorheffing

Indien u afgelopen jaar dividend ontving van Denderstroom, kan u in bepaalde omstandigheden de roerende voorheffing die erop werd ingehouden, terug krijgen via je belastingaangifte

  • u bent een natuurlijk persoon, woonachtig in België
  • de som van alle dividenden die u ontving is niet groter dan 800 €
    (AJ 2020)

Hoe de terugbetaling aanvragen ?

In de aangifte voor uw personenbelasting kan u de ingehouden roerende voorheffing vermelden onder de codes 1437 of 2437 voor de inkomsten van het jaar 2020. Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden.

U kan de email die u van ons ontving als bewijsstuk ter beschikking houden van de belastingdienst, of als bijlage toevoegen.

Indien de aandelen op naam van een minderjarige staan, mag de ouder of de beheerder de roerende voorheffing terugvorderen.

Hoeveel roerende voorheffing werd er afgehouden ?

Wij stuurden u een e-mail op 4 mei 2021 met de gegevens voor uw specifieke situatie. Indien u deze mail niet kan terugvinden, kan u ons contacteren op info at denderstroom.be

Hoewel deze pagina met de grootste zorg is samengesteld, neemt Denderstroom geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan.
Voor officiële informatie, contacteer de belastingsdienst.