Seacoop

34 belgische burgercooperaties werken samen in Seacoop.

Ons doel is om samen te participeren in toekomstige windparken op de noordzee.

website