Vennoot worden?

Iedereen kan coöperant worden!

Je koopt een aandeel door 250€ over te maken op de TRIODOS bankrekening van de coöperatie: BE90 5230 8080 6432.
Momenteel kunnen nieuwe coöperanten slechts 1 aandeel aankopen. Wanneer we in de toekomst extra kapitaal nodig hebben, krijgen bestaande coöperanten voorrang.

Een aandeel is altijd verkoopbaar aan derden en vanaf het derde jaar ook terug verkoopbaar aan de coöperatie.
Hoewel de coöperatie voorzichtig investeert, is noch een dividend, noch het geïnvesteerd kapitaal gegarandeerd.
Tot 800 euro per jaar dividenden per persoon zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.

Wil jij ook coöperant worden, vul hieronder jouw gegevens en je ontvangt een document ter ondertekening !

Jouw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Telefoon(verplicht)

Aantal aande(e)l(en)* van € 250:

Gedaan te

Datum (dd-mm-jjjj):