Raad van bestuur

Ann Van de Steen, voorzitter
Alex Polfliet, ondervoorzitter
Frans Verleysen, secretaris
Joachim Rummens, penningmeester
Fons Wauters, verantwoordelijke werkgroep communicatie
Filip Temmerman, verantwoordelijke werkgroep projecten
Stijn Anné
Luc Klinkenborg
Gudrun Wyntin