Financieel

Denderstroom werd opgericht in 2016 en maakte in boekjaar 2016 en 2017 een klein verlies omdat de vaste kosten hoger waren dan de winst uit projecten.

In 2018 werd er vlotter geïnvesteerd, steeg het ingelegde kapitaal boven de 350.000 € en werd een kleine winst geboekt. Er was nog geen dividend.

In 2019 werd in een tiental projecten bijkomend geïnvesteerd en er wordt winst verwacht. Een dividend voor boekjaar 2019 zal waarschijnlijk mogelijk zijn.

Voor 2020 hebben we opnieuw een aantal interessante projecten in voorbereiding, waarvoor we actief op zoek zullen gaan naar bijkomend kapitaal.
Zonder tegenslagen maken we een mooie winst en is het dividend van 3 % voor boekjaar 2020 haalbaar.

 

Investeren in Denderstroom cvba houdt steeds een risico in. Hoewel er voorzichtig wordt geïnvesteerd, kan geen positief resultaat gegarandeerd worden.