Coöperant worden

Iedereen kan coöperant worden !

Momenteel kunnen nieuwe coöperanten slechts 1 aandeel van 250 € aankopen. Wanneer we in de toekomst extra kapitaal nodig hebben, krijgen bestaande coöperanten voorrang.

Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Een aandeel is vanaf het derde jaar terug verkoopbaar aan de coöperatie.
Hoewel de coöperatie voorzichtig investeert, is noch een dividend, noch het geïnvesteerd kapitaal gegarandeerd.

Elke coöperant heeft 1 stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen.
De Algemene Vergadering beslist over het uitkeren van een dividend.
Voor 800 euro per jaar dividenden per persoon kan de roerende voorheffing worden teruggevorderd via de belastingbrief.
Ook minderjarigen kunnen ingeschreven worden als coöperant.

Hoe word ik  coöperant ?

– vul de nodige gegevens in via het formulier achter onderstaande knop
– stort daarna 250 € naar Denderstroom op rekeningnummer BE90 5230 8080 6432.